Trollhättans Stad Besiktning av multiarenor, sport- och idrottshallar

Besiktning av multiarenor, sport- och idrottshallar

Uddevalla kommun, Uddevalla

Upphandlingen avser att säkerställa besiktningar på all fast egendom som finns i, sport- och idrottshallar samt tillhörande lokaler. Service, underhåll och reparationer kan bli aktuella efter anmärkning och godkännande från beställarens kontaktperson för respektive objekt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-16)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-10-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2022-502