Trollhättans Stad Bergsprängning

Bergsprängning

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Vänersborgs kommun inbjuder till anbudslämning på upphandling av bergsprängning. Avtalet ska täcka hela behovet och anbud kommer antagas från tre rangordnade leverantör givet att så många kan tilldelas.

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-09-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023/