Trollhättans Stad Begagnad minibuss/familjebuss

Begagnad minibuss/familjebuss

Uddevalla kommun, Uddevalla

Inledning 

Uddevalla kommun genomför en direktupphandling av en minibuss/familjebuss och inbjuder härmed till att lämna anbud enligt detta upphandlingsdokument.   

Uddevalla kommun är belägen i Bohuslän, 8 mil norr om Göteborg. Folkmängden i kommunen uppgår för närvarande till ca 57 000 invånare. Kommunen har ungefär 4 800 tillsvidareanställda, fördelade på fem olika förvaltningar. Kommunens verksamheter utgörs av socialtjänst , barn- och utbildning, kultur och fritid, samhällsbyggnad samt kommunledningskontor.

Uddevalla kommun är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001, samt har en miljöpolicy som anger att Uddevalla kommun ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hållbarhetsaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla enheter. Detta innebär att upphandling och inköp i så stor utsträckning som möjligt ska präglas av ett hållbarhetstänk.

Allmän information

Uddevalla gymnasieskola avser att köpa in en minibuss/familjebuss. Fordonet ska användas av lärare med elever för bl.a arbetsplatsbesök och studiebesök.

Obligatoriska krav på varan

Fordonet får vara max 8år

Besiktigat

Påställt

Svensksåld

Drivmedel diesel

Utsläppsklass Euro 5

Max bränsleförbrukning landsvägskörning 7.0L/100km

Miltal max 11000 mil

8 sätesplatser

Minst 140hk

Automat

Farthållare

Startspärr

ACC

Airbags i framsäten

Sätesvärme fram

Sidoairbags

Fällbara baksäten

Centrallås

Elhissar fram

Färddator

ABS-bromsar

Bromsassistans

Antispinn

Antisladd

Motorvärmare

Regnsensor

Eluppvärmda sidospeglar

Servostyrning

Multifunktionsratt

Max bredd 195cm

Max höjd 200cm

Lastkapacitet min. 900kg

Övriga önskemål på varan 

Urkopplingsbar airbag

Gummimattor

Tonade rutor

Avbländande backspegel

Backstartshjälp

Medföljade reservhjul

Medföjande vinterhjul

Garanti (ange ev. garantitid i anbud)

Leveranstid

Leverans snarast efter beställning, dock senast 221115

Pris 

Pris ska anges exklusive moms. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans etc.

Anbudets form, innehåll samt avlämnande

Anbud ska lämnas digitalt via modulen. Anbudet ska vara skrivet på svenska. Anbud som lämnas på annat sätt kan komma att förkastas.

Finns flera varianter att erbjuda går det utmärkt att lämna in mer än en offert.

En detaljerad specifikation över offererat fordon ska bifogas anbudet.

Krav på anbudsgivaren 

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. Uppfyllnad av detta krav kontrolleras av Uddevalla kommun.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt kvalitetsarbete som minst innehåller kvalitetsansvarig, rutiner för avvikelsehantering, rutiner för dokumentstyrning samt rutiner för egenkontroll. Leverantören ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt kvalitetsarbete där ovan angivna delar ingår. Om leverantören har ett giltigt certifikat enligt ISO 9001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Leverantören ska, vid anbudsinlämnande och under hela avtalsperioden, ha implementerade rutiner eller policy för systematiskt miljöarbete som minst innehåller miljöansvarig, rutiner för avvikelsehantering samt rutiner för egenkontroll.

Leverantören ska på begäran inkomma med beskrivning av sitt miljöarbete där ovan angivna delar ingår. Om leverantören har ett giltigt certifikat enligt ISO 14001 eller likvärdigt kan sådant certifikat istället tillhandahållas.

Arbetsrättsliga villkor 

Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer för direktupphandling ska köp i första hand göras från företag som tillämpar arbetsvillkor motsvarande vad som följer av ett för branschen centralt kollektivavtal beträffande lön, arbetstid och semester

Anbudsprövning 

Uddevalla kommun bedömer om varan uppfyller de obligatoriska kraven och om den uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen. Fordonets ålder, specifikationer, skick, lämplighet för verksamheten samt pris vägs samman till utvärderingsgrund.

Köparen förbehåller sig rätten att på plats själva besiktiga och kontrollera offererat fordon innan beslut om köp.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Avbrytande av upphandling

Om inte erforderliga medel tillskjutes eller kommunens kostnad för ett köp överstiger budgeterad nivå kan upphandlingen komma att avbrytas. Detsamma gäller även om det sker väsentliga verksamhets- eller organisationsförändringar som gör att behovet inte kvarstår.

Sista anbudsdag

Anbud ska ha inkommit till den upphandlande myndigheten via TendSign senas 2022-10-09

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månad från sista anbudsdag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-09)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-10-04

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/00926