Trollhättans Stad Begagnad hjullastare 2022

Begagnad hjullastare 2022

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Omfattning

Vänersborgs kommun ska ersätta kommunens befintliga hjullastare av typen Lundberg

Kommunen inbjuder till att lämna anbud på en (1) styck begagnad hjullastare enligt kravspecifikation för användning inom stadsunderhåll.

Typiska arbetsuppgifter:

Snöarbeten såsom plogning, sopning och lastning

Halk-förebyggande åtgärder

Sopning av sand, löv och skräp

Rengör av gator och gångvägar

Olika lyft-, lastnings- och lossningsarbeten, planeringsarbeten

Upphandlingsförfarande

Enstegsupphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-07-04)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-06-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr. 2022/33