Trollhättans Stad Barn- och elevregister

Barn- och elevregister

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Tidig dialog

Observera att detta är en RFI (request for information) för intresseanmälan inför dialogmöte, anbud ska alltså inte lämnas utan endast intresse att delta i dialogen.

Bar- och elevregister

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-10-08)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-09-24

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr: 2023/41