Trollhättans Stad Auktorisationssystem Digitala Parkeringstjänster

Auktorisationssystem Digitala Parkeringstjänster

Trollhättans kommun, Trollhättan

Auktorisationssystem för digitala parkeringstjänster.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2023-11-22

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023/00857