Trollhättans Stad ASF lokaler plan 2. Ombyggnad T-huset

ASF lokaler plan 2. Ombyggnad T-huset

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, TROLLHÄTTAN

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, kallad ASF, i Trollhättans stad skall flytta in i del av lokalerna på plan 2 i fastigheten Elefanten 6.

Befintliga utrymmen i fastigheten skall byggas om och anpassas för den nya verksamheten som består av Samtalsmottagningen Kraften, Fältenheten samt Familjerådgivningen/Mini-Maria.

Omfattning i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-20)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-01-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23/5