Trollhättans Stad Ärendehanteringssystem ÖFN

Ärendehanteringssystem ÖFN

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Trollhättans Stad tillsammans med Vänersborgs kommun inbjuder er att lämna anbud på enstegsupphandling av ärendehanteringssystem för överförmyndarverksamhet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-12)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-06-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/00195