Trollhättans Stad Arbetsträningsplatser - Reserverad för arbetsintegrerade sociala företag

Arbetsträningsplatser - Reserverad för arbetsintegrerade sociala företag

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Trollhättans Stad avser att köpa arbetsträningsplatser med mål att för deltagare utveckla sin kompetens, vilket kan leda till ökad anställningsbarhet.

Med deltagare avses personer som inte arbetar eller studerar. Anledningen kan exempelvis vara långtidsarbetslöshet på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning eller att deltagaren är nyanländ i Sverige.

Upphandlingen är reserverad för arbetsintegrerade sociala företag.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2023-12-15)

Förfarande

Tvåstegsupphandling

Publicerad

2023-10-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021/00767