Trollhättans Stad 6023 Förskolan Sädesärlan byte, brandlarm

6023 Förskolan Sädesärlan byte, brandlarm

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, TROLLHÄTTAN

I Sädesärlans förskola i Trollhättan ska brandlarmsystemet i det befintliga kombinerade inbrottslarm / brandlarmsystemet demonteras/rivas och ersättas med ett nytt brandlarmsystem. Befintligt inbrottslarm i systemet ska bibehållas. Befintligt systemet är av fabrikat Galaxy 128. Entreprenaden omfattar installation av nytt brandlarmsystem till fullt färdigt, driftsatt, avprovad slutbesiktigad och leveransbesiktigat brandlarmsystem.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-15)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-03-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

24/6