Trollhättans Stad 6016 Byte av belysning Tor 2

6016 Byte av belysning Tor 2

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, TROLLHÄTTAN

Entreprenaden avser byte av belysningsarmaturer inomhus i en

verksamhetslokal för kontor/utbildning, på fastigheten TOR 2 Magasinsgatan

15, till belysningsarmaturer med integrerad LED-ljuskälla.

Belysningsbytet omfattar samtliga armaturer med lysrör och kompaktlysrör

inom verksamhetens lokaler.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-06)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-10-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23/14