Trollhättans Stad 4-axlad begagnad schaktbil

4-axlad begagnad schaktbil

Trollhättans kommun, Trollhättan

Trollhättans stad avser köpa in en begagnad 4-axlad schaktbil.

Högsta accepterade pris är 2 miljoner kr ex moms.

Bilen ska levereras inom 3 v från avtalstecknandet.

Utvärdering görs på pris och kvalitet.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-03-07)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-02-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023/00235