3D-scanner

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av en 3D-scanner

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Uddevalla gymnasieskola, Östrabo 1 (en del av Barn- och utbildningsnämnden) avser att köpa in en 3D-scanner att använda i utbildningssyfte för elever på teknikprogrammet, inriktinig design och produktutveckling.

Anbud samt frågor om upphandlingen ska ställas via modulen. Anbud som lämnas på annat sätt kan komma att avvisas. Till anbudet ska en specifikation över offererad vara bifogas. Även information om garantier som ingår ska bifogas.

Obligatoriska krav på varan

Handhållen 3D-scanner

Komplett med programvara för möjlighet till reveversed engineering

Ljuskälla: LED och laser

Mäthastighet 550 000 mätningar/s

Vikt: mindre än 1 kg

Storlek på scannat objekt 0,3 - 3,0 m

Krav på utbildning på utrustningen med tillhörande utbildningsmaterial

Minst 5 års garanti inkl mjukvaruuppdatering

Övriga önskemål på varan

Fri support via mail eller telefon under hela garantitiden

Leveranstid

Leverans V2 2021

Pris

Anges exklusive moms. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans etc.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter.

Anbudsprövning

Vi bedömer om varan uppfyller de obligatoriska kraven och om den dessutom uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen. Detta vägs samman med anbudets pris och att det varan passar för verksamheten.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Om inte erforderliga medel tillskjutes eller att kommunens kostnad för ett komande avtal överstiger budgeterad nivå kan upphandlingen komma att avbrytas. Detsamma gäller även om det sker väsentliga verksamhets- eller organistationsförändringar somgör att behovet inte kvarstår.

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månader från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-30)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-09-24

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr: 2020/01038