Trollhättans Stad 3-axlat släp

3-axlat släp

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av ett 3-axlat släp

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Uddevalla gymnasieskola Östrabo Yrkes (en del av Barn- och utbildningsnämnden) avser att köpa in ett 3-axlat släp, att använda i utbildningssyfte för elever på fordonsprogrammet.

Släpet ska vara av modell som är vanligt förekommande i branschen, då det är viktigt att våra elever får sin utbildning på fordon/maskiner som de senare stöter på i sitt arbetsliv.

Anbud samt frågor om upphandlinge ska ställas via modulen. Anbud som lämnas på annat sätt kan komma att avvisas. Till anbudet ska en specifikation över offererad vara bifogas, ingår garantier bifogas även information om dessa.

Obligatoriska krav på varan

Släpet ska vara av årsmodell 2012 eller nyare

ABS

Antal axlar 3

Totalvikt minst 30 000 kg

Avsett för containerfordon (kroksläp)

Tipp

Viktklockor för axeltrycken

Verktygslåda

Övriga önskemål på varan

Instruktionsbok/manualer

Leveranstid

Snarast efter beställning

Pris

Anges exklusive moms. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans etc.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter.

Anbudsprövning

Vi bedömer om varan uppfyller de obligatoriska kraven och om den dessutom uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen. Detta vägs samman med anbudets pris.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Om inte erforderliga medel tillskjutes eller kommunens kostnad för ett kommande avtal överstiger budgeterad nivå kan upphandlingen komma att avbrytas. Detsamma gäller även om det sker väsentliga verksamhets- eller organisationsförändringar som gör att behovet inte kvarstår.

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månad från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-08-26)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2019-08-21

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr: 2019/00921