Trollhättans Stad 18 stycken 4-hjulsdrivna personbilar

18 stycken 4-hjulsdrivna personbilar

Uddevalla kommun, Uddevalla

Förnyad konkurrensutsättning avseende: 18 stycken 4-hjulsdrivna personbilar

Fordonsgrupp: B

Drivmedel: Hybrid

Allmän information: Socialtjänsten är i behov av ett nytt tjänstefordon i enlighet med bilaga Avropsmall.

Leveranstid:

Maximal leveranstid från beställningstillfället: 30 veckor

Frågor och svar:

Ev. frågor kring avropet ska ställas skriftligen via systemet. För att Uddevalla kommun ska hinna besvara ev. inkomna frågor så bör frågorna ha inkommit i systemet senast 2024-05-31  Frågor som har inkommit inom angiven tid kommer senast att besvaras 2024-06-03

Följande bilagor ska bifogas anbudet:

Bilaga Svarsmall

Bilaga LCC mm

Anbudsgivare uppmanas att undvika att lämna information som inte efterfrågas och som kan tolkas som en reservation mot uppställt krav.

Avlämnande av anbud:

Anbud avges elektroniskt via detta system.

Anbudsprövning:

Uddevalla kommun kommer att anta det ekonomisk mest fördelaktiga anbudet.

Bilagor:

Bilaga Avropsmall

Bilaga Svarsmall

Bilaga LCC mm

Bilaga Exempel

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-06)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2024-05-17

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN2024240