Trelleborgs kommun Våtmarksprojekt i Ståstorpsån, Trelleborgs kommun

Våtmarksprojekt i Ståstorpsån, Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun, TRELLEBORG

Trelleborgs kommun inbjuder härmed till att lämna anbud på upphandling gällande grävning av tvåstegsdike, översvämningsytor och våtmarker, inom Ståstorpsåns avrinningsområde.

AFA.1 Kontaktuppgifter

Trelleborgs kommun Tekniska serviceförvaltningen231 83 Trelleborg Organisationsnummer 212000-1199

AFA.12 Beställare

Trelleborgs kommun

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-22)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/326