Trelleborgs kommun Utbyte av offentlig vägbelysning i Trelleborgs kommun

Utbyte av offentlig vägbelysning i Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun, TRELLEBORG

Trelleborgs kommun bjuder in till anbudsgivning.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-03-31)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2023/181