Trelleborgs kommun Upphandling, Ombyggnad ventilation Dalajärs förskola

Upphandling, Ombyggnad ventilation Dalajärs förskola

Trelleborgs kommun, TRELLEBORG

Trelleborgs kommun inbjuder till att lämna anbud på Ombyggnad ventilation Dalajärs förskola.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-24)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-03-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/257