Trelleborgs kommun Underlag tillståndsansökan till Mark och Miljödomstolen för Västlig ringväg Trelleborg

Underlag tillståndsansökan till Mark och Miljödomstolen för Västlig ringväg Trelleborg

Trelleborgs kommun, TRELLEBORG

Underlag tillståndsansökan till Mark och Miljödomstolen för

Västlig ringväg Trelleborg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-30)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-12-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/1004