Trelleborgs kommun Serviceavtal för reparationer av storköksmaskiner

Serviceavtal för reparationer av storköksmaskiner

Trelleborgs kommun, TRELLEBORG

Denna upphandling avser kommunens löpande behov av underhåll och reparationer av storköksmaskiner i storkök belägna i Trelleborgs kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/348