Trelleborgs kommun Ramavtal ventilationsarbeten

Ramavtal ventilationsarbeten

Trelleborgs kommun, TRELLEBORG

Beställaren har erfarenhetsmässigt ett återkommande behov av att få utfört ventilationsarbeten. Uppdraget gäller för Trelleborgs kommun och dess förvaltningar och omfattar förekommande felavhjälpande underhåll, långtidsplanerat underhåll, enklare underhåll samt reparationer, kompletteringar, ombyggnader och nyinstallationer av ventilationsanläggningar i kommunens fastigheter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

24/2