Trelleborgs kommun Ramavtal - Byggservice avseende mindre ny-,om- och tillbyggnadsarbete

Ramavtal - Byggservice avseende mindre ny-,om- och tillbyggnadsarbete

Trelleborgs kommun, TRELLEBORG

Byggservice avseende mindre ny-,om- och tillbyggnadsarbete

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

24/4