Trelleborgs kommun Ombyggnad ventilation förvaltningsadministration

Ombyggnad ventilation förvaltningsadministration

Trelleborgs kommun, TRELLEBORG

Trelleborgs kommun bjuder in till anbudsgivning.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-12-18)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-11-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/898