Trelleborgs kommun Om- och tillbyggnad Axel Ebbes konsthall inom Pilarna 1, Trelleborgs kommun

Om- och tillbyggnad Axel Ebbes konsthall inom Pilarna 1, Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun, TRELLEBORG

Trelleborgs kommun bjuder in till anbudsgivning.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-09-16)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-07-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/555