Trelleborgs kommun Konsulthjälp för vattenvårdsåtgärder inom avrinningsområden i sydvästra Skåne

Konsulthjälp för vattenvårdsåtgärder inom avrinningsområden i sydvästra Skåne

Trelleborgs kommun, TRELLEBORG

Sydvästra Skånes Vattenråd inbjuder i samarbete med Trelleborgs kommun till att lämna anbud gällande konsulthjälp för vattenvårdsåtgärder inom avrinningsområden i sydvästra Skåne.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-27)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-10-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/836