Trelleborgs kommun Kompletterande markmiljö- och geotekniska undersökningar Sjöstaden

Kompletterande markmiljö- och geotekniska undersökningar Sjöstaden

Trelleborgs kommun, TRELLEBORG

Trelleborgs kommun bjuder in till anbudsgivning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-17)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-09-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/656