Trelleborgs kommun Högtrycksspolning och slamsugning i Trelleborgs kommun

Högtrycksspolning och slamsugning i Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun, TRELLEBORG

Trelleborgs kommun bjuder in till anbudsgivning.

AFA.1 Kontaktuppgifter

Trelleborgs kommun Tekniska serviceförvaltningen

Kretslopp och vatten 231 83 Trelleborg Organisationsnummer 212000-1199

Trelleborgs Elnät AB

231 83 Trelleborg

Organisationsnummer 559181-6169

AFA.12 Beställare

Trelleborgs kommun och Trelleborgs Elnät AB

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden

All kontakt under anbudstiden sker via frågor och svar i upphandlingsverktyget TendSign.

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet

Om anbudsgivare önskar visning av kommunens ytor kontaktas upphandlaren genom TendSign.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-13)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-02-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2023/158