Trelleborgs kommun Handläggare av bostadsanpassningsbidragsärenden (BAB)

Handläggare av bostadsanpassningsbidragsärenden (BAB)

Trelleborgs kommun

Allmän information

Trelleborgs kommun har behov av tillfällig hjälp med handläggning av bostadsanpassningsbidragsärenden (BAB).

Omfattningen är ca 20 tim per vecka, men kan variera över tid och hjälpen behövs omgående och sex månader framåt ( t o m 31 augusti 2022).

Placering:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningen bygglov/geodata, i Trelleborgs kommun.

Obligatoriska krav på tjänsten

Kvalifikationer på offerad konsult/handläggare:

För BAB-handläggare relevant utbildning ( t ex byggnadsingenjör, arbetsterapeut m fl).

Erfarenhet av BAB-handläggning.

Anbud ska innehålla:

CV med referenser (minst två stycken).

Pris

Pris ska anges i kronor (SEK) per timme ex kl moms.

Anbudsprövning

Utvärderingsprincipen är ekonomiskt mest fördelaktiga och utvärderas på följande grund:

- Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet 

Kvalitet värderas 70% (erfarenhet och referenser).

Pris värderas 30%.

Lägst pris kommer att erhålla 5 poäng. Övriga anbud erhåller poäng procentuellt lägre i jämförelse med lägst pris enligt följande formel;

lägst pris / anbudspris * 5 * viktningsprocenten, dvs 30.

En grupp bestående av 5, av varandra, oberoende tjänstemän kommer att bedöma kvaliteten i anbuden och poängsätta enligt följande skala;

- Enbart grundläggande kompetenskrav uppfylls; 1 poäng

- Kompetenskrav uppfylls; 3 poäng

- Kompetenskrav uppfylls över förväntat; 5 poäng

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-23)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-03-22

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/248