Trelleborgs kommun Förslagsritningar broar Västra Ringvägen

Förslagsritningar broar Västra Ringvägen

Trelleborgs kommun, TRELLEBORG

Förslagsritningar broar Västra Ringvägen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-30)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-12-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/1003