Trelleborgs kommun Formgivare/projektledare till Axel Ebbes konsthall

Formgivare/projektledare till Axel Ebbes konsthall

Trelleborgs kommun

Allmän information

Trelleborgs Museer söker en formgivare som i samråd med projektgruppen ska arbeta fram en formgivning för en ny basutställning som handlar om konstnären Axel Ebbes och dennes konstnärskap. Formgivaren kommer dessutom projektleda byggnationen av utställningen.

Obligatoriska krav på varan/tjänsten

Utställningen ska vara elegant och stilren men samtidigt försedd med oväntade och lekfulla detaljer; för just detta präglar Axel Ebbes dualistiska formspråk och komplexa konstnärskap.

Formgivaren vi söker ska ha:

- erfarenhet av utställningsproduktion med goda referenser

- dokumenterad erfarenhet av att projektleda utställningsbyggnation

- förmåga att kunna konkretisera idéer och koncept genom formskisser och produktionsritningar

- god kunskap om innovativa tekniska lösningar för utställningar

- god kunskap om tillgänglighetsanpassning av utställningar

- förmåga att samarbeta lyhört med resten av projektgruppen

Anbudsgivare ska skicka in CV, personligt brev, exempel på tidigare arbeten samt referenser.

Vi kommer att gå igenom alla ansökningar och tre anbudsgivare kommer att väljas ut för intervjuer.

Följande kriterier kommer att bedömas:

- Konceptuell höjd i anbudsgivarens tidigare projekt

- Anbudsgivarens kompetens som projektledare

- Formell utbildning som är relevant för uppdraget

- Personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga och flexibilitet

- Begärt pris

Leveranstid

Projektperioden löper från våren 2022 till årsskiftet 2023/2024. Under 2022 ska ett övergripande koncept arbetas fram. Formgivaren kommer att arbeta i nära samarbete med utställningens projektledare och projektgrupp för att skapa en slagkraftig kreativ vision. Under 2023 ska utställningen realiseras i konsthallen. I det här skedet kommer formgivaren dessutom agera som projektledare för byggnationen av utställningen.

Pris

Arvodet för formgivare/projektledare har ett maxtak på 600.000:-

Anbudsprövning

Utvärderingsprincipen är ekonomiskt mest fördelaktiga och utvärderas på följande grund:

Intervjuerna kommer att utvärderas av en av beställaren tillsatt utvärderingsgrupp bestående av fem (5) personer. Utvärderingen kommer att ske individuellt av personerna i utvärderingsgruppen i enlighet med nedan angivna utvärderingspunkter.

Personerna i utvärderingsgruppen har inte kännedom om varandras poängsättning.

Följande kriterier kommer att bedömas:

- Konceptuell höjd i anbudsgivarens tidigare projekt

- Anbudsgivarens kompetens som projektledare

- Formell utbildning som är relevant för uppdraget

- Personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga och flexibilitet

- Begärt pris

Varje enstaka bedömningsgrund i intervjun bedöms på en skala 1 – 4 där:

4 = mycket bra utförande

Presenterat förslag tillmötesgår helt eller till mycket stor del det förväntade resultatet.

3 = bra utförande

Presenterat förslag tillmötesgår till stor del det förväntade resultatet.

2 = godkänt

Presenterat förslag tillmötesgår till viss del det förväntade resultatet och förbättringspotential finns.

1 = ej godkänt Presenterat förslag möter inte i tillräcklig utsträckning förväntat resultat.

Anbud med högst totalpoäng kommer att antas.

Skulle anbudsutvärderingen visa att två eller flera anbud är exakt lika kommer lottning att ske mellan de vinnande anbudsgivarna. Vid en eventuell lottning kommer dessa anbudsgivare att bjudas in för att övervaka att lottningen sker på ett korrekt sätt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-28)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-03-07

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/194