Trelleborgs kommun Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning 2022, Skåne, Halland, Kronoberg

Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning 2022, Skåne, Halland, Kronoberg

Skånes Kommuner, LUND

Skånes Kommuner inbjuder i egenskap av ombud på uppdrag av deltagande kommunerna till att lämna anbud i rubricerad upphandling.

Upphandlingen avser enskilda platser i bostad med särskild service/särskilt boende och i hem för viss annan heldygnsvård (korttidsboende) för personer med psykisk funktionsnedsättning enligt 5 kap. 5 och 7 §§ socialtjänstlag (2001:453).

Sista anbudsdag/ansökningsdag
Svarstiden utgått

(2022-10-06)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-09-08

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Hallands län, Kronobergs län, Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/6