Trelleborgs kommun Betongmaterial

Betongmaterial

Trelleborgs kommun

Omfattning 

Trelleborgs kommun inbjuder till att lämna anbud på Betongmaterial

Under 2021 har Trelleborgs kommun köpt betongmaterial för ca 220 000 SEK.

Maxtaket för avtalet är 700 000 SEK.

Uppgiften lämnas enbart som information och innebär således ingen garanti för volym av material eller

tjänster.

Avtal kommer att tecknas med Trelleborgs kommun, organisationsnummer 212000-1199.

Obligatoriska krav på varan/tjänsten

* Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav:

Material ska uppfylla gällande svensk standardnorm enligt AMA Anläggning 17 för respektive

materialgrupp. Anbudsgivaren förbinder sig att till kommunen, enligt detta avtal, leverera miljövänliga

kvalitetsprodukter på ett säkert och miljövänligt sätt, fordon som används ska vara godkända enligt

gällande miljöklass. Leveranser kan normalt förekomma till olika leveransadresser inom hela

kommunen, med koncentration till centralorten.

*Beställningar:

Beställningar ska kunna göras via mail och telefon helgfria vardagar mellan kl 08-15.

*Leveranser

Fritt lossat på, av kommunen angiven, leveransadress i Trelleborgs kommun. Leverans ska kunna ske

på helgfri vardag mellan 07.00-15.30, med avbrott för lunch 12-13.

Ordinarie leveranstid ska på samtliga prissatta produkter vara högst tre dygn från lagd beställning.

*Leveransbekräftelse:

Anbudsgivaren ska senast en vardag efter mottagen beställning bekräfta mottagen order via mail samt

ange datum för leverans till kommunen.

*Miljö- och kvalitetsarbete

Anbudsgivaren ska ha ett strukturerat och dokumenterat miljö- och kvalitetsarbete, vilket innebär att det

minst ska finnas en miljö- och kvalitetspolicy. Kopior av dessa ska skickas till kommunen vid anmodan.

Leveranstid

Ordinarie leveranstid ska på samtliga prissatta produkter vara högst tre dygn från lagd beställning.

Pris

Anges exklusive moms.

Samtliga positioner i bifogad excel ska prissättas. Om likvärdig produkt offereras ska beskrivning infogas i fältet

leverantörsspecifikation.

Lossning ska ingå i priset. Samtliga produkter ska levereras fraktfritt vid ordrar överstigande 2000 SEK.

Anbudsprövning

Utvärderingsprincipen är ekonomiskt mest fördelaktiga och utvärderas på följande grund:

Pris

Den anbudsgivare med lägst totalpris tilldelas avtalet.

Skulle anbudsutvärderingen visa att två eller flera anbud är exakt lika kommer lottning att ske mellan de vinnande anbudsgivarna.

Vid en eventuell lottning kommer dessa anbudsgivare att bjudas in för att övervaka att lottningen sker på ett korrekt sätt.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-04-15)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2022-03-31

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

Ks 2022/47