Trelleborgs kommun Anläggning av våtmark/bevattningsdamm Mellan Grevie, Vellinge kommun

Anläggning av våtmark/bevattningsdamm Mellan Grevie, Vellinge kommun

Trelleborgs kommun, TRELLEBORG

Trelleborgs kommun inbjuder till att lämna anbud på Anläggning av våtmark/bevattningsdamm Mellan Grevie, Vellinge kommun.

AFA.1 Kontaktuppgifter

Trelleborgs kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen 231 83 Trelleborg Organisationsnummer 212000-1199

AFA.12 Beställare

Vellinge kommun

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden

Frågor om upphandlingen kan endast ställas direkt på webbplatsen www.tendsign.com i anslutning till upphandlingsannonsen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-12)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/416