Trelleborgs kommun Anläggning av våtmark Gessie, Vellinge kommun

Anläggning av våtmark Gessie, Vellinge kommun

Trelleborgs kommun, TRELLEBORG

AFA.1 Kontaktuppgifter

Trelleborgs kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen 231 83 Trelleborg Organisationsnummer 212000-1199

AFA.12 Beställare

Vellinge kommun

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden

Frågor om upphandlingen kan endast ställas direkt på webbplatsen www.tendsign.com i anslutning till upphandlingsannonsen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-01)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

22/39