Töreboda Kommun Porslin, köksredskap mm

Porslin, köksredskap mm

Mariestads Kommun, MARIESTAD

Upphandling avser porslin, köksredskap, mindre köksutrustning, små vitvaror för mattillagning och matservering i kommunala verksamheter i 14 Skaraborgs kommuner

Upphandling avser porslin, köksredskap, mindre köksutrustning, små vitvaror för mattillagning och matservering i kommunala verksamheter i 14 Skaraborgs kommuner

Anbudsinbjudan

15 myndigheter inom Västra Götalands Län inbjuder till gemensam anbudsgivning avseende ramavtal för successiva avrop av porslin och köksredskap enligt förutsättningar i detta upphandlings dokument.

Mariestads kommun, upphandlingsenheten, genomför upphandlingen och företräder upphandlande myndigheter. I förfrågningsunderlaget betecknas genomgående upphandlande myndighet som Köpare och leverantör/anbudsgivare som Säljare.

Beskrivning och omfattning av uppdraget

Upphandlingen omfattar upphandlande myndigheternas (Köpare) samlade behov av porslin och köksredskap under avtalsperioden: lagerhållning, försäljning, kundservice/support och distribution till Köparens leveransadresser. Behovet finns framför allt hos kostverksamheterna och andra verksamheter med servering inom skola och äldreomsorg i berörda kommunerna. Avrop kommer att ske successivt under avtalsperioden. Under senaste två år uppgick Köparens inköp av produkter inom aktuella i denna upphandling produktgrupper till ca 6 miljoner SEK. Angivna kvantiteter är beräknade efter statistiken och gäller utan förbindelse det vill säga att de kan både över- och underskridas. Antagen Säljaren förbinder sig att leverera det verkliga behovet. Köparen reserverar sig för att beslut kan komma att fattas som innebär verksamhetsförändringar som i sin tur kan medföra förändringar av avtalets omfattning och struktur.

Upphandlande myndigheter

Essunga kommun, org.nr: 212000-2916 Falköping kommun, org.nr: 212000-1744 Grästorp kommun, org.nr:212000-1595 Gullspång kommun, org.nr: 212000-1637 Götene kommun, org.nr: 212000-1652

Hjo kommun, org.nr: 212000-1728 Karlsborg kommun, org.nr: 212000-1629 Mariestad kommun, org.nr: 212000-1686 Skara kommun, org.nr: 212000-1702

Skövde kommun, org.nr: 212000-1710 Tibro kommun, org.nr: 212000-1660 Tidaholm kommun, org.nr: 212000-1736 Töreboda kommun, org.nr: 212000-1678 Vara kommun, org.nr: 212000-2924

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20/26