Töreboda Kommun Pensionsadministration

Pensionsadministration

Gullspångs kommun, HOVA

Denna upphandling omfattar fullständig pensionsadministration med kundstöd av AKAP-KL, KAP-KL, PFA, PA-KL, OPF-KL samt eventuella förmåner enligt äldre bestämmelser.

Denna upphandling omfattar fullständig pensionsadministration med kundstöd (pensionsadministration, förvaltning av pensionsmedel för direktbetalning, förmedlingstjänst för avgiftsbestämd ålderspension) av AKAP-KL, KAP-KL, PFA, PA-KL, OPF-KL samt eventuella förmåner enligt äldre bestämmelser och överenskommelser inkluderande pensionsreglementen för förtroendevalda. Utökad pensionssupport för samtliga medarbetare och för de förtroendevalda. Även försäkringslösningar omfattas av upphandlingen. Avsikten med denna upphandling är att de upphandlande enheterna ska teckna avtal med en leverantör för både pensionsadministration och försäkringslösningar och att det ska vara en gemensam leverantör för samtliga upphandlande enheter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-11-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

19/88