Töreboda Kommun Banktjänster

Banktjänster

Mariestads Kommun, MARIESTAD

Banktjänster

Upphandlande myndigheter

Upphandlande myndighet för denna upphandling är:

Mariestads kommun org. nr: 212000 -1686;

Gullspångs kommun org. nr: 212000-1637;

Töreboda kommun org. nr: 212000-1678;

Tolkförmedling Väst org. nr: 222000-2972

Helt eller delat anbud

Anbud ska lämnas för hela upphandlingens omfattning.

Köparen kommer att anta anbud från en säljare.

Språk

Anbudet ska vara skrivet på svenska. Eventuella bilagor bör vara på svenska. I det fall annat språk förekommer ska Säljaren komplettera med informationen på svenska inom tre arbetsdagar från begäran av Köparen.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20/27