Slöjdmaterial

Växjö kommun, VÄXJÖ

Avser 3 delar

1 Träslöjd utan träslöjdsvirke

2 Textilslöjd

3 Symaskiner inklusive service

Omfattning

Upphandlingen avser leveranser av produkter inom slöjd som ska vara avsedda att användashuvudsakligen i undervisningen i kommunens grundskolor och särskolor.Upphandlingen är uppdelad i följande delar; Del 1 material till träslöjd: undantaget träslöjdsvirkeDel 2 material till textilslöjdDel 3 symaskiner inklusive service

Beräknad volym

Ramavtalets uppskattade värde under avtalstiden uppgår till 14 000 000 SEK. Några garanterade värde lämnas inte.

Det uppskattade värdet fördelas på respektive del

Del 1 materiel till träslöjd: 4 500 000 SEK

Del 2 materiel till textilslöjd: 5 500 000 SEK

Del 3 symaskiner inklusive service: 4 000 000 SEK

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-01-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2022-00296