Tingsryds kommuns upphandlingar Servrar, lagringslösning och backuputrustning

Servrar, lagringslösning och backuputrustning

Växjö kommun, VÄXJÖ

Upphandlingen avser Köparnas behov av fabriksnya servrar, lagringslösningar och backuputrustning med tillhörande programvara samt närliggande produkter. Upphandlingen avser även tjänster kopplade till hårdvaran, samt mjukvaror som är stöd för vår serverdrift.

Köparna har en tydlig önskan att de produkter som införskaffas på ett enkelt sätt ska kunna införlivas i befintlig miljö, för att bibehålla och utveckla den befintliga infrastrukturen.

Samtliga produkter ska köpas och ägas av respektive Köpare.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2024-04-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2024-00031