Tingsryds kommuns upphandlingar Ramavtal avseende ventilationsarbeten - Tingsryd

Ramavtal avseende ventilationsarbeten - Tingsryd

Tingsryds kommun, TINGSRYD

Ramavtal avseende ventilationsarbeten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-05)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-05-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

24/16