Tingsryds kommuns upphandlingar Livsmedel, Färsk fisk

Livsmedel, Färsk fisk

Växjö kommun, VÄXJÖ

Upphandlingen avser färsk fisk till upphandlande myndigheter.

Omfattning

Upphandlingen avser färsk fisk till samtliga upphandlande myndigheter.

Beräknad volym

Ramavtalets uppskattade volym per år under avtalstiden anges nedan. Någon garanterad volym lämnas inte.

Den uppskattade volymen fördelas på deltagande myndigheter enligt nedan:

Alvesta

1 800 kg

Lessebo

350 kg

Ljungby

2 300 kg

Markaryd

460 kg

Tingsryd

1 200 kg

Uppvidinge

1 000 kg

Växjö

16 300 kg

Älmhult

1 200 kg

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-05-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2023-00139