Kulturskola

Tingsryds kommun, Tingsryd

Upphandlingen avser drift av kulturkurser för barn och unga från förskoleklass till och med vårterminen man fyller 19 år.

Kulturskola

Anbudslämnaren ges möjlighet att lämna anbud och teckna avtal på ett, flera eller samtliga

ämnen/kategorier. Varje ämneskategori kommer utvärderas var för sig och kontrakt kommer

tecknas med 1 st leverantör per ämneskategori.

Kulturskola

Anbudslämnaren ges möjlighet att lämna anbud och teckna avtal på ett, flera eller samtliga

ämnen/kategorier. Varje ämneskategori kommer utvärderas var för sig och kontrakt kommer

tecknas med 1 st leverantör per ämneskategori.

Kulturskola

Anbudslämnaren ges möjlighet att lämna anbud och teckna avtal på ett, flera eller samtliga

ämnen/kategorier. Varje ämneskategori kommer utvärderas var för sig och kontrakt kommer

tecknas med 1 st leverantör per ämneskategori.

Kulturskola

Anbudslämnaren ges möjlighet att lämna anbud och teckna avtal på ett, flera eller samtliga

ämnen/kategorier. Varje ämneskategori kommer utvärderas var för sig och kontrakt kommer

tecknas med 1 st leverantör per ämneskategori.

Sista anbudsdag/ansökningsdag
Avbruten

(2023-06-08)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2023-05-05

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

23-005