Tingsryds kommuns upphandlingar Grävning, schaktning, återställningsarbeten

Grävning, schaktning, återställningsarbeten

Tingsryds Energi Aktiebolag, TINGSRYD

Upphandlingen avser entreprenad av grävning, schaktning och återställningsarbeten, kopplat till fjärrvärmeutbyggnader

Omfattning

Tingsryds Energi AB har för avsikt att upphandla ramavtal för successiva avrop gällande grävtjänster till Tingsryds Energi AB. Upphandlingen omfattar både bandburen ( vikt 3-5 ton) och hjulburen grävmaskin (vikt 16 -19 ton) men till största del hjulburen grävmaskin, med förare till grävningsarbeten som ska utföras vid installation av fjärrvärme i det löpande arbetet. Även betonghåltagning för fjärrvärme ska kunna avropas.

Beräknad användningstid ca 280 timmar per år. Ramavtalet är beräknat att gälla från och med 2023-04-01–2025-04-01 med rätt till 1 + 1 års förlängning. Avtalet förlängs automatiskt mellan avtalsperioderna om Tingsryds Energi AB inte säger upp detta inom 6 månader innan pågående avtalsperiodens slut.

Andra enskilda projekt som överstiger en beräknad kostnad på 1,2 MSEK konkurrensutsätts separat och ingår ej i denna upphandling.Ramavtalet avser tillämpa rang 1-3 leverantörerDen leverantör som lämnar högst poäng efter utvärderingsgrundens procentuella viktning kommer rankas som leverantör 1, den som lämnar näst högst poäng rankas som leverantör 2 och den leverantör som lämnar tredje högsta poäng blir rankad leverantör 3. Om leverantör 1 ej kan utföra avrop enligt ställda krav utifrån detta upphandlingsdokument så kommer leverantör 2 tillfrågas.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-10)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-02-16

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

23-003