Tingsryds kommuns upphandlingar Finansiell leasing av fordon

Finansiell leasing av fordon

Växjö kommun, VÄXJÖ

Upphandlingen avser finansiella leasingtjänster avseende fordon, till övervägande del personbilar och i mindre omfattning minibussar och lätta lastbilar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Kronobergs län

Diarie-/referensnummer

KS 2024-00090