Telge Inköp TI2020-1111 Analystjänster

TI2020-1111 Analystjänster

Telge Inköp AB, SÖDERTÄLJE

Analystjänster avseende vattenprover, slam och livsmedel för Sörmland Vatten & Avfall AB, Katrineholms kommun, Flens kommun och Vingåkers kommun

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-21)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-12-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

20/121