Telge Inköp TI 2021-1213 Parkeringsövervakning

TI 2021-1213 Parkeringsövervakning

Katrineholms kommun, Katrineholm

Upphandling avser parkeringsövervakning och tjänster uppdelat på två områden.

Anbudsområde 1:

Katrineholms kommun, Flens kommun, Flens Bostads AB och Vingåkers kommun samt Katrineholms Fastighets AB (ej regelbundet övervakning endast vid avrop av parkeringsövervakning samt fordonsflytt) och Flens kommunfastigheter AB (ej regelbundet övervakning endast vid avrop av parkeringsövervakning samt fordonsflytt)

Anbudsområde 2: Gnesta kommun

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

TI 2021-1213