Telge Inköp TI 2021-1176 Tolkförmedlingstjänst av språktolkar

TI 2021-1176 Tolkförmedlingstjänst av språktolkar

Telge Inköp AB, SÖDERTÄLJE

Denna upphandling avser Tolkförmedlingstjänster av språktolk för Södertälje kommun, Salems kommun, Nykvarns kommun, Flens kommun, Katrineholms kommun, Vingåkers kommun.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län, Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

21/110