Telge Inköp TI 2021-1170 Beläggnings- och anläggningsarbeten, Katrineholm, Flen och Vingåker

TI 2021-1170 Beläggnings- och anläggningsarbeten, Katrineholm, Flen och Vingåker

Katrineholms kommun, Katrineholm

Ramavtalet avser asfalts – och anläggningsarbeten.

För Vingåkers kommun, Flens kommun och Sörmland vatten AB gäller i detta ramavtal endast asfaltsarbeten.

Omfattningen i mer detalj framgår av Administrativa föreskrifter - AFC.1, samt föreskrivna handlingar under AFB.22.

Upphandlande myndigheter avser att tilldela tre (3) st Entreprenörer efter rangordning för ramavtalet.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-01-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län, Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

21/119