Telge Inköp TI 2021-1011 Lätta fordon för Katrineholms och Vingåkers Kommun

TI 2021-1011 Lätta fordon för Katrineholms och Vingåkers Kommun

Telge Inköp AB, SÖDERTÄLJE

Denna upphandling avser personbilar och lätta transportfordon med en vikt av max 3,5 ton.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-01-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län

Diarie-/referensnummer

TI 2021-1011