Tekniska verkens upphandlingar Skrubber P3 Kraftvärmeverket i Linköping

Skrubber P3 Kraftvärmeverket i Linköping

Tekniska verken i Linköping AB (publ), Linköping

1:1 byte av skrubberinnanmäte.

Syfte

Demontering av innanmäte, material samt installation av material i skrubbertorn på Kraftvärmeverket i Linköping, panna 3 (P3).

Omfattning

Omfattning beskrivs vidare i SSG dokumenten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-13)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

22/118